במהלך של רכישת חברה חדשה עולה הצורך בבדיקת מערך הביטוח טרם הקניה ו/או השותפות החדשה.
חברתנו תבדוק את מערך הביטוח הכולל : פוליסות הביטוח הקיימות, סכומי הביטוח ותשלומי הפרמיה ששולמו עבורם.
בדיקת מערך התביעות ובדיקת הנזקים שעבורם טרם התקבל תשלום מחברת הביטוח.