עונים 24/7 ומגיעים לכל הארץ

עונים 24/7 ומגיעים לכל הארץ

ניהול תביעות

אנו מציעים ניהול תביעות מלא על כל שלבי התהליך בהתאם לתנאי הפוליסה, הכולל ניהול משא ומתן בשיתוף עימכם עד לסיכום התביעה על כל סעיפיה השונים לשביעות רצון מלאה של הלקוח.

חברתנו מחויבת להבטיח את הפיצוי המקסימלי על ידי מיצוי כל סעיפי הכיסוי הביטוחי בפוליסה והערכת נזק מקיפה לחברה.
הערכת הנזקים על ידי חברתנו תאפשר לכם שליטה מלאה בתביעה ובקבלת תשלומי הביטוח.

פעילותנו כשמאים של חברות כוללת את הנושאים הבאים:
» בחינת פוליסת הביטוח של המבוטח תוך שימת דגש על דרישות חברת הביטוח, סכומי הביטוח, וכד'.
» מעקב וליווי צמוד של החוקרים לחקירת נסיבות המקרה.
» מיפוי, סיקור והערכת הנזקים בהתאם לסוג ואופי התביעה: מבנה, תכולה, ציוד, מלאי, אובדן רווחים, חבויות וצד ג', איכות סביבה.
» הכנת מפרט הנזקים והתביעה הכספית בהתאם לסעיפי הפוליסה.
» הערכת הנזק וקיום פגישות מו"מ עם נציגי חברת הביטוח.
» סיכום התביעה וקבלת הפיצוי מחברת הביטוח לשביעות רצון הלקוח.

סוגי תביעות שאנו מטפלים
» נזקי טבע – שיטפונות, הצפות, שרפות, רעידות אדמה, קריסות מבנים וכד'.
» נזקי רכוש – פריצות, גניבות, טיפול בתביעות נזקי אש, שיטפונות, נזקי מים, קלקול סחורה וכד'.
» נזקי אובדן רווחים – השלכות ממפעלים אחרים, תקופת שיפוי, שיחזור המסמכים, חישוב התביעה וכד'.
» הערכת נזקים טכניים – למערכות ומתקנים תעשייתיים, ציוד חקלאי, ציוד כבד, מערכות חשמל, שנאים, מתח גבוה ומתח נמוך,דודי קיטור, מנועי סילון, מערכות מיזוג אויר, ציוד מכני הנדסי וכד'.
» נזקי צד ג' וחבויות – נזקי חבויות , חבות המוצר, נזקי איכות סביבה.

ניהול תביעות 1
ניהול תביעות 2
עונים 24/7 ומגיעים לכל הארץ