עונים 24/7 ומגיעים לכל הארץ

עונים 24/7 ומגיעים לכל הארץ

חוות דעת לבית משפט

אנו עורכים סקרים בהתאם לסוגים הבאים:

מידע חיתומי
 – הערכת סיכונים בתעשיות השונות – כולל M.P.L. ,
TOP-LOCATION, צד ג'.

סקרי סיכונים – הערכת סיכוני אש, אובדן רווחים, נזקי טבע, שבר מכני, קלקול סחורה, מערכות מידע, עבודות קבלניות והקמה, רעידות אדמה וכד'.
 
סקרים לביטוח
» שערוכים
» ציוד אלקטרוני
» שבר מכני
» צ.מ.ה
» הגנות
» חבות המוצר
» עבודות קבלניות
» קלקול סחורה
» צד ג'
» אובדן רווחים
סקרי סיכונים 1
סקרי סיכונים 2
עונים 24/7 ומגיעים לכל הארץ