עונים 24/7 ומגיעים לכל הארץ

עונים 24/7 ומגיעים לכל הארץ

הרצאות והדרכות

בנוסף לפעילותה הענפה בתחומי השמאות וניהול הסיכונים מציעה החברה הרצאות לחברות, לסוכני ביטוח ולמפעלים בנושאים הרלוונטיים.
חברתנו תבדוק את מערך הביטוח הכולל : פוליסות הביטוח הקיימות, סכומי הביטוח ותשלומי הפרמיה ששולמו עבורם.
בדיקת מערך התביעות ובדיקת הנזקים שעבורם טרם התקבל תשלום מחברת הביטוח.
» ניהול סיכונים בחברות ממבט על.
» הטמעה של גישת ניהול הסיכונים בחברות.
» ניתוחי אירועים והפקת לקחים.
» סדנאות ניהול סיכונים לצוותים.
» הדרכות אישיות למיצוי ניהול הסיכונים בחברה.

הרצאות והדרכות
עונים 24/7 ומגיעים לכל הארץ