עונים 24/7 ומגיעים לכל הארץ

עונים 24/7 ומגיעים לכל הארץ

הערכות עבור כונסי נכסים ואו חברות

אנו מציעים ומבצעים הערכות בארץ ובחו"ל בהתאם למטרת הערכה: בנקים, ביטוח, בדיקת מערך הביטוח לשותפות/רכישה/ פירוק, חוות דעת לבית משפט וכד').
הערכה יכולה לכלול את הנושאים הבאים בהתאם למטרת הערכה.

 מבנים
» ציוד
» מקרקעין
» מוניטין
» ערך כלכלי
» מלאי
» בהתאם לתקינה חשבונאית IFRS
» בדיקת מערך הביטוח – תביעות פתוחות.
» הערכת נזקים לתביעה.
» חוות דעת מומחה ועוד…​

הערכות עבור חברות
הערכות עבור חברות
עונים 24/7 ומגיעים לכל הארץ